ترموستات باید در جایی قرار داده شود که بتواند دمای هوای خانه را به طور دقیق اندازه گیری کند. در غیر این صورت می تواند منجر به این شود که سیستم تهویه مطبوع شما بلا استفاده باشد و این موضوع می تواند راحتی و آسایش افراد را کاهش دهد و تاثیر زیادی بر افزایش مصرف انرژی بگذارد.

جهت معین شدن بهترین محل نصب ترموستات ابتدا دو سوال اصلی باید پاسخ داده شود :

یک) ترموستات چیست ؟

دو) مکانیزم کارکرد ترموستات چگونه است ؟

یک) ترموستات دستگاهی است برای نگه داشتن دمای یک سامانه یا یک سیال که در یک محدوده مشخص به کار می‌رود. یعنی هدف از استفاده از ترموستات ثابت نگه داشتن دمای یک محیط در سیستم تهویه مطبوع داخلی (محل مصرف) یک پروژه می باشد. یک محیط که تحت بارهای تهویه مطبوع گرمایش یا سرمایش می باشد ؛ اگر دارای سیستم ترموستات نباشد در زمستان آنقدر گرم میشود و در تابستان آنقدر سرد میشود که سبب از بین رفتن آسایش بهره بردار سیستم میشود.

دو) مکانیزم کارکرد ترموستات به این صورت است که زمانی که کاربر دمایی را در هر فصلی به عنوان دمای آسایش خود انتخاب میکند , ترموستات به محض آنکه آن دما را حس کند دستور توقف عملیات تهویه را میدهد و تا زمانی که به دمای مورد نظر آسایش نرسد دستور کارکرد مجدد سیستم تهویه مطبوع آن منطقه را نخواهد داد.

حال جهت معین شدن محل مناسب تهویه مطبوع بایستی دو نکته را در نظر گرفت :

یک) ترموستات در محل مناسب حس کردن دمای میانگین محیط نسب گردد.

دو)ترموستات به دور از حس کردن دمای غیر واقعی محیط نسب گردد.

ترموستات در محلهای زیر نصب نگردد

• هنگام قرار دادن ترموستات لازم است از قرار دادن آن در نزدیکی وسایلی که باعث می شود ترموستات دما را بالا یا پایین تشخیص دهد یا به عبارت دیگر در نقاط سرد یا گرم خوداری شود. 

• ترموستات را در نزدیکی درها و پنجره های بیرونی قرار ندهید.

چون ترموستات شما به جای هوای داخل ساختمان دمای هوای خارج را اندازه می گیرد. هر بار که درب بیرونی باز شود ترموستات شما تحت تاثیر نوسانات دما قرار خواهد گرفت. این می تواند سیستم تهویه مطبوع را به اشتباه خاموش و روشن کند و اثر مخرب بر روی تجهیزات سیستم بگذارد و دمای خانه را از شرایط آسایش دور کند. 

• مهم است که مطمئن شوید ترموستات در جایی که قرارگرفته نور خورشید مستقیم از پنجره عبور نمی کند و بر روی ترموستات تاثیر نمی گذارد. اگر خورشید درست بر روی ترموستات شما بتابد مصرف انرژی زیادی در تابستان خواهید داشت. 

• ترموستات ها را بر روی دیوارهای خارجی قرار ندهید.

چون دمای تابشی آن دیوار در تابستان بالاتر و در زمستان پایین تر از هوای داخل ساختمان است. این امر باعث می شود سیستم تهویه مطبوع شما بیهوده کار کند و هزینه انرژی بیشتری پرداخت کنید. 

• قرار دادن یک ترموستات در بالا یا پایین یک تجهیز تهویه می تواند سیستم را کاملا به هم بریزد.

به این دلیل که هوایی که از این تجهیزات خارج می شود به طور قابل توجهی گرم تر یا سردتر از دمای کلی خانه ی شما می باشد. از آن جا که این هوا از طریق دستگاه های تهویه مطبوع تامین می شود، می تواند منجر به نوسان های عمده در خواندن درجه حرارت توسط ترموستات شود و باعث خاموش و روشن شدن مکرر سیستم شده و قطعا خانه ی شما را از شرایط آسایش دور می کند. 

• بخار و گرما از حمام و آشپزخانه می تواند باعث شود که ترموستات دمایی بالاتر از دمای واقعی خانه حس کند در تابستان این می تواند باعث افزایش مصرف انرژی شود در زمستان می تواند به این معنا باشد که شما در اتاق نشیمن بلرزید چون آشپزخانه شما زیبا و گرم است. 

• منابع دیگر گرمای تابشی و سرما که می تواند بر دمای ترموستات تاثیر بگذارد لوله کشی ها و کانال ها هستند. هوا یا آب در حال عبور از طریق لوله ها و کانال ها می توانند دیوارهای اطراف آن ها را گرم و یا سرد کنند. اگر ترموستات بر روی یکی از این دیوارها قرار داده شود، نمی تواند درجه حرارت اتاق را به خوبی تشخیص دهد. 

• ترموستات را روی دیوار داخلی قرار دهید که لوله ها یا کانال ها از میان آن عبور نمی کنند. لازم است به دور از نور مستقیم خورشید و درب ها و پنجره ها باشد. مطمئن شوید که ترموستات را دقیقا بالا یا زیر تجهیزات تهویه (کانال و لوله) نصب نکرده اید. 

 

ترموستات در محلهای زیر نصب گردد

 

• ترجیح می دهند که ترموستات در نزدیکی کانال برگشت نصب شود. 

برای گرفتن بهترین نتیجه، شما باید ترموستات را در مرکز خانه قرار دهید، جایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در خانه ترموستات باید در ارتفاع 140 تا 150 سانتی متر قرار گیرد. از آنجاییکه که گرما به طرف بالا می رود اگر ترموستات بالاتر از این باشد، دمایی بیشتر از دمای واقعی را قرائت می کند.

Linkedin Logo