میتوان گفت آخرین مرحله اجرایی موتورخانه , رنگ آمیزی و لیبل گذاری لوله ها می باشد که توجه به موارزیر ضروری می باشد .

اول - می بایست تمام کارهای اجرایی مانند جوشکاری و .. تمام شده باشند

دوم - می بایست کلیه لوله ها تست و توسط ناظر ومشاور تایید فنی شده باشند

سوم - کلیه لوله ها عایق کاری شده باشند

کلیه شیرآلات و تجهیزات می بایست دارای پلاک خوانا و در دید باشد

رنگ کاری لوله های موتورخانه به دو صورت انجام می پذیرد

اول - کل لوله ها رنگ کد مخصوص را بخورد

دوم - کل لوله ها سفید شوند و فقط با رنگ کد مخصوص خود گذاری شوند که البته این روش معمولتر است

کلیه مسیرهای لوله های رفت و برگشت بصورت متناوب و در آستانه ورود و خروج به تجهیزات موتورخانه می بایست فلش روی لوله ها ترسیم گردد . فلش ها باید با طرح مناسب و با رنگ کنتراست ضمینه لوله باشد .

اگر در موتورخانه سیالات دیگری به جز آب وجود داشته باشد پیشنهاد میگردد نوع سیال هم روی لول ها ذکر گردد , مثلاً خطوط هوای فشرده

البته معمولاً میتوان رنگ نوشته لیبل روی لوله های تاسیسات موتورخانه را بر اساس دمای آنها تعیین کرد که بصورت ناخوداگاه تاثسر لازم را درشخص بهره بردار بگذارد

مثلاً : آب داغ خروجی از بویلر : قرمز آب برگشت به بویلر : نارنجی و آب خروجی از چیلر آبی پررنگ و برگشت آن آبی کمرنگ

Linkedin Logo