معرفی مفهوم اقتدار شیر کنترلی در تهویه مطبوع

بصورت کلی , نسبت اختلاف فشار دو سر شیر کنترل در حالت کاملاً باز به مجموع کل اختلاف فشار کلیه تجهیزات موجود در یک مدار کنترلی , اقتدار شیر کنترل می گویند.

به معنای دیگر , منحنی عملکرد یک شیر کنترل در آزمایشگاه با منحنی کارکرد در شرایط واقعی دارای اختلاف می باشد. هرچه این میزان کمتر باشد ,شیر کنترل دارای اقتدار بیشتری است.

 

 

 

بصورت کلی به اقتدار شیر (افت فشار کنترل در حالت کاملاً بسته) می گویند

عامل اصلی انحراف کارکرد شیر کنترل از حالت تعریف شده خود به حالت واقعی توسط اقتدار شیر تعیین می گردد

  • اقتدار 100 درصد به معنای

معنای آن این است که مدار فقط شامل شیر کنترل است و هیچ زیر مجموعه ای مانند کویل و سایر شیرالات نیست

 

  • اقتدار 10 درصدی به معنای

معنای آن این است که افت فشار شیر کنترل نسبت به سایر تجهیزات زیر مجموع بسیار کم است و در این حالت شیر اثر گزاری کمی بر مدار تحت کنترل خود خواهد داشت

 

  • اقتدار 80 درصدی به معنای

معنای آن این است که شیر کنترل خوبی بر روی مدار زیر مجموعه خود دارد ولی از طرفی معنای آن تنگ بودن دروازه شیر و در نتیجه آن ایجاد افت بسیار زیاد و بزرگ شدن سایز پمپ و در نتیجه آن هدر رفتن انرژی می باشد , حال آنکه یکی از اهداف شیر کنترل کاهش مصرف انرژی است.

 

بهترین اقتدار شیر عددی حدود 50 درصد است

 


اقتدار 50 درصدی به معنای

به معنای آن است که افت فشار دو سر شیر مساوی افت فشار سایر قطعات زیر مجموعه است'

 

 

 

اقتدار شیر و سایزینگ شیر کنترل

معادله کارکرد شیر کنترل در یک سیستم بصورت زیر می باشد

 

 

جهت سایزینگ شیر کنترل در یک پروژه  میتوان :

بهترین و ایده آل ترین اقتدار شیر کنترل که بصورت کاربردی می باشد , حدود 50 درصد است

  1. اقتدار ایده آل شیر کنترل را حدود 40 الی 60 درصد درنظر میگیریم
  2. افت فشار کویل هواساز و هر زیر مجموعه تحت کنترل معین است
  3. افت فشار سیستم تحت کنترل مثلاً یک هواساز به همراه شیرآلات و لوله ها را بدست می آوریم
  4. دبی مورد نیاز کویل حرارتی معین است
  5. میتوان ضریب شیر را بدست آورد و به راحتی سایز و مدل شیر را بدست آورد

 

 

اقتدار شیر کنترل پیشنهادی از چند شرکت معتبر

 

 

 

 

Linkedin Logo