مطابق اعلام شورای ساختمانهای بلند و زیستگاه شهری که یک سازمان بین المللی و واقع در کشور آمریکا و کار آن تعیین و انتخاب ساختمان های بلند می باشد , حدود 33 درصد از انرژی مصرف شده در یک ساختمان بلند مرتبه صرف سیستم های تهویه مطبوع می گردد. از این رو تلاش تمامی مهندسان و طراحان پروژه های ساختمانی در جهت کاهش هرچه بیشتر این میزان انرژی حتی در حدود چند درصد بوده است.

 

تاریخچه این نوع طراحی

مفهوم اساسی نمای دو پوسته ابتدا توسط معمار سوئیسی-فرانسوی لوکوربوزیه در اوایل قرن 20 مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. ایده او ، دیوار خنثی کننده نامیده شد ، شامل قرار دادن لوله های گرمایش سرمایش بین لایه های بزرگ شیشه بود. چنین سیستمی در ویلا شووب سویس  1916به کار گرفته شد و پس از آن برای چندین پروژه دیگر نیز استفاده شد . مهندسان آمریکایی که در سال 1930 این سیستم را مطالعه می کردند ، به لوکوربوزیه اطلاع دادند که سیستم او از انرژی بسیار بیشتری نسبت به یک سیستم هوایی معمولی استفاده خواهد کرد ، اما هاروی برایان بعداً به این نتیجه رسید که ایده لوکوربوزیه در صورتی که شامل گرمایش خورشیدی باشد ، کاربردی و مناسب است.

 

معرفی سیستم نمای دولایه

یکی از روش های پیشنهادی بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند اشری جهت کاهش مصرف انرژی , کاهش هدر رفت انرژی و همچنین استفاده از تهویه طبیعی , استفاده از سیستم نمای دو لایه می باشد

 

 

روش کارکرد این سیستم

نمای دو پوسته یک سیستم ساختمانی از دو پوست یا نما تشکیل شده است ، به گونه ای که هوا در حفره میانی جریان دارد. تهویه فاصله مابین دو لایه پوسته نما می تواند طبیعی ، پشتیبانی از فن یا مکانیکی باشد. جدا از نوع تهویه در داخل این فاصله هوایی ، مبدا و مقصد هوا می تواند بیشتر بسته به شرایط آب و هوایی ، کاربری ، محل ، ساعات کار ساختمان و استراتژی تهویه مطبوع متفاوت باشد.

 

 

 

کارکرد در آب و هوای گرم

در آب و هوای گرم ، هوای محبوس در مابین دو پوسته را می توان در خارج از ساختمان تخلیه کرد تا جذب انرژی خورشیدی را کاهش داده و در نتیجه بار سرمایش را کاهش دهد. گرمای اضافی از طریق فرآیند معروف به اثر دودکش تخلیه می شود ، جایی که تفاوت در چگالی هوا یک حرکت دایره ای ایجاد می کند که باعث خروج هوای گرمتر می شود. با افزایش دمای هوا در حفره ، به بیرون رانده می شود و نسیمی خفیف را در اطراف ایجاد می کند در حالی که در برابر افزایش گرما جدا می شود.

کارکرد در آب و هوای سرد

در آب و هوای سرد ، فاصله هوایی به عنوان مانعی برای از دست دادن گرما عمل می کند. هوای گرم شده در این فاصله بین دو پوسته می تواند فضاهای بیرون شیشه را گرم کرده و تقاضا برای سیستم های گرمایش داخلی را کاهش دهد

 

 

 

 

Linkedin Logo