با توجه بیشتر شدن نیاز ساختمان ها به موتورخانه های استاندارد , می بایست در مورد نحوه ی جانمایی تجهیزات و مساحت اشغال شده موتورخانه بیشتر تحقیق و بررسی کرد. موارد مهم در انتخاب شرایط موتورخانه به شرح ذیل می باشد .

اول : تعیین و محاسبه دقیق تجهیزات مورد نیاز : چیلرجذبی یا تراکمی , پمپ سیرکولاسیون تهویه مطبوع ,بویلرها , سختی گیر , منابع تامین آب گرم , پمپ سیرکولاسیون برج های خنک کننده , ژنراتور , پمپ های آبرسانی , مخازن ذخیره آب و , محل تابلو برق ها , پمپ های اطفا حریق و ....

دوم : جلسه مشترک : با حضور کارفرما , پیمانکاران , مشاوران و طراحان تاسیات و معمار پروژه

سوم : جانمایی دقیق تجهیزات : با هماهنگی عوامل تصمیم گیرنده پروژه

در کل جهت موتورخانه میتوان سه مکان را پیشنهاد نمود :

زیر زمین : 

مکان معمول جانمایی موتورخانه جهت کلیه پروژه ها , نکات مهم در این منطقه اول-تامین داکت های مناسب لوله های تاسیسات دوم-تامین داکت مناسب جهت دودکش ها سوم-تامین کانال تامین هوای تازه مطابق مقررات ملی جهت تامین بویلرها و تنفس محیطی چهارم-تامین راه مناسب جهت عبور تجهیزات تعمیری و جایگزینی تجهیزات فرسوده در سال های آینده

پشت بام : 

این جانمایی بیشتر مختص پروژه هایی است که با کمبود جا مواجه هستند و همچنین سازه ساختمان قدرت تحمل وزن تجهیزان موتورخانه را داشته باشد , از این رو می بایست تجهیزات بر روی شاسی ثانویه که بر روی سرستون های ساختمان بنا شده است جانمایی گردند .

 

مکان مجزا از ساختمان پروژه : 

این جانمایی معمولاً مختص پروژه های بزرگ مانند بیمارستان , دانشگاه ها , فرودگاه ها و .. می باشد که احتمال گسترش پروژه و اضافه شدن تجهیزات پروژه در آینده بسیار محتمل می باشد . در این نوع جانمایی طراحی ترنچ مناسب عبور تجهیزات از موتورخانه تا ساختمان بسیار مهم می باشد .

جانمایی تجهیزات موتورخانه : 

در جانمایی تجهیزات چند مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است , اول-حفظ حریم مورد نیاز تعمیر و نگهداری تجهیزات مطابق دستورالعمل کارخانه های سازنده دوم-جانمایی تجهیزات به گونه ای که کمتری حجم لوله کشی انجام پذیرد و همچنین لوله های کمتری از روی یکدیگر عبور نمایند یا به اصطلاح لوٍل کمتری داشته باشند , آن هم از آن جهت که مشکلات هواگیری بسیار کمتر و همچنین زیبایی موتورخانه بیشتر می گردد .

تخلیه آب های اضافی موتورخانه :

ایجاد گریل و همچنین ایجاد شیب درصد به سمت یک چاه خشک مختص موتورخانه الزامی می باشد

درب موتورخانه : 

می بایست از جنس استاندارد , بصورت گریل , آسان بازشو , دارای کلید و همچنین عرض و ارتفاع آن بیشتر از بزرگترین دستگاه موتورخانه باشد .

شاسی تجهیزات : 

جهت تمامی تجهیزات پیش بینی شاسی نگهدارنه استاندارد مهم می باشد

Linkedin Logo