کنترل های خود تغذیه و سیستمی آنهایی هستند که نیازی به منبع تغذیه خارجی مانند برق یا هوای کنترل پنوماتیک ندارند.

 

کنترل های خودکار آنهایی هستند که انرژی مورد نیاز برای عملکرد خود را از سیستم هایی که کنترل یا کار می کنند، می گیرند.

 

انوع سیستم های خودکار 

Self- and System-powered Controls

  • پتانسیل الکتریکی تولید شده توسط ترموپیل، که نوعی ترموکوپل است که به عنوان منبع انرژی (مانند باتری) عمل می کند.
  • فشار ناشی از انبساط و انقباض یک ماده حساس به دما. ماده به گونه ای انتخاب می شود که ضریب انبساط زیادی داشته باشد.
  • فشار سیال تحت کنترل در رایج ترین کاربرد سیستم هوا، فشار جریان هوای مدوله شده برای باد کردن یک دم استفاده می شود که به نوبه خود یک دمپر یا مثانه را برای کنترل سرعت جریان هوا حرکت می دهد.

 

 

مثال های برای سیستم های خودکار

  •  کنترل ترموپایل

 ترموپیل وسیله ای است که به طور گسترده در بسیاری از سیستم های گرمایش گاز سوز برای تاسیسات مسکونی یا تجاری کوچک و در بخاری های واحد گازسوز استفاده می شود.منبع گرما همان طور که در شکل نشان داده شده است، شعله چراغ پایلوت ایستاده گاز است. پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) تولید شده توسط گرمای شعله، قدرت باز و بسته شدن شیر گاز را فراهم می کند.

 

  • شیر کنترل آب گرم

یکی دیگر از دستگاه های خود تغذیه که هنوز در رادیاتورهای کوچک و بخاری های قرنیزی معمول است، شیر کنترلی است که در شکل نشان داده شده است. دریچه دارای یک حباب و مویرگی حاوی مایعی است که منبسط و منقبض می شود تا یک شیر را به حرکت درآورد که به نوبه خود دریچه شیر را به حرکت در می آورد. یک فنر برای بازگشت به حالت بسته در نظر گرفته شده است. این سیستم شامل منبع تغذیه، سنسور، کنترلر و دستگاه کنترل شده در یک بسته واحد می باشد. شکل ساده تری از این دستگاه در شیرهای رادیاتور آب گرم استفاده می شود که سنسور در شیر تعبیه شده است.

 

  • دیفیوزر VAV خودکار

احتمالاً متداول ترین وسیله ای که در سیستم های هوای تهویه مطبوع مدرن مورد استفاده قرار می گیرد، پخش کننده هوای عرضه کننده حجم هوای متغیر است.

 

 محدوده دمایی که می توان در آن نقطه تنظیم کنترلر را تنظیم کرد کوچک است. معمولاً بیش از 20 درجه سانتیگراد تا 27 درجه سانتیگراد نیست. حداکثر فشار هوا که دیفیوزر VAV خودکار می تواند در برابر آن کار کند نیز کم است (حدود 60 Pa)، بنابراین سیستم باید با دقت طراحی شود.

 

یکی از مزیت های بزرگ پخش کننده های حجم هوای متغیر خود کار این است که هر خروجی یک منطقه کنترل دما را تشکیل می دهد. دیفیوزرهای VAV خودکار معمولاً برای ایجاد مناطق فرعی کوچک استفاده می شوند که ممکن است اضافه کردن مناطق اختصاصی بسیار گران باشد.

 

 

Linkedin Logo