در طراحی یک سیستم تهویه مطبوع علارقم تصور بسیاری از بهره برداران و حتی طراحان تنها محاسبه بار تهویه مطبوع در ایجاد آسایش نقش ندارد بلکه شرط اولیه و یا حتی پیش شرط یک طراحی تهویه مطبوع محاسبه بار تهویه مطبوع می باشد

عوامل بسیار زیادی نظیر نوع سیستم تهویه مطبوع , نوع انتقال انرژی و موارد بسیار زیادی دیگری نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها ایجاد الگوی صحیح جریان هوا در یک سیستم تهویه مطبوع می باشد. مثلاً در یک اتاق خواب نوع جریان هوای ایجادی سرعت آن و تنظیم میزان رطوبت محیط با یک اتاق بستری در یک بیمارستان یا یک واحد تجاری متفاوت می باشد.

با توجه به کاربری هر محیط نوع سیستم تهویه مطبوع می بایست متناسب با ایجاد شرایط آسایش بهره بردار باشد , خوشبختانه در این ضمینه مطالعات بسیار خوب و وسیعی انجام شده است که در ادامه بصورت خلاصه به بررسی آنها می پردازیم.

معیار تقسیم بندی و بررسی الگوهای موجود ایجاد جریان هوا بر اساس پیش فرضهای ساده ساز می باشد . که مهم ترین پیش فرض محل ورود و خروج هوا تعیین می گرد , حال با توجه به این معیار میتوان تمامی سیستم های تهویه مطبوع را شبیه سازی و بررسی نمود.

روش های پایه ای ایجاد جریان هوا

 • روش جریان جابجایی Displacement Flow -DF
 • روش جریان حفره ای Cavity Flow - CF
 • روش جریان پیستونی Piston Flow -PF
 • روش جریان مخلوطی Mixing Flow -MF

روش های پیشرفته ایجاد جریان هوا

 • روش جریان جابجایی با مانع بالا -DFU
 • روش جریان جابجایی با مانع پایین -DFL
 • روش جریان حفره ای با مانع بالا - CFU
 • روش جریان حفره ای با مانع پایین - CFL
 • روش جریان پیستونی با مانع وسط -PFM
 • روش جریان مخلوطی با مانع وسط -MFM

بررسی کیفیت روش های فوق

 • Heat removal efficiency - Eh.
 • Energy efficiency - Ee.
 • Air exchange efficiency - Ea.
 • Gross efficiency.

معرفی دو پارامتر مهم تعیین آسایش در تهویه مطبوع

میانگین آرا پیش بینی شده PMV

این شاخص به عنوان پیش بینی میانگین آرای حرارتی افراد بر اساس یک مقیاس نقطه ای برای احساس حرارتی بر مبنای تعادل حرارتی بدن انسان استوار است.

فاکتورهای اصلی که بر آسایش تأثیر می‌گذارند آنهایی هستند که اتلاف و کسب گرما را تعیین می‌کنند، از جمله سرعت متابولیک، عایق کردن لباس‌ها، دمای هوا، دمای تابشی میانگین، سرعت هوا و رطوبت نسبی.

درصد نارضایتی پیش بینی شده PPD

وظیفه این الگوریتم پیش بینی درصد افرادی است که در بررسی احساس سرما یا گرما یا بطور کلی احساس نارضایتی میکنند.

رابطه ریاضی بین PMV و PPD

بهترین حالت ایجاد آسایش در حالتی است که گراف آرا پیش بینی نشده حد فاصل 0 تا 1 باشد که نتیجه آن ایجاد سطح آسایش 90 درصدی می باشد.

در سه حالت فوق ناحیه های آبی نشان گر مرزهای آسایش است , در حالتی که پرتاب باد روبه رو و مکش از پشت آن باشد ناحیه های مرزی فرد ساکن دارای بیشترین سطح آسایش می باشد . یعنی آرا پیش بینی نشده کمتر و درصد نارضایتی کمتر.

در مکانهای عبادت ، محل خروجی های عرضه نقش عمده ای در الگوی جریان هوا و شناسایی راحتی حرارتی دارد. درگاههای خروج هوا باید در مکان مناسبی قرار داشته باشند تا از راحتی و استفاده بهینه از انرژی تهویه مطبوع اطمینان حاصل شود.

با توجه به محدودیت های طراحی معماری بناهای باستان شناسی و همچنین اماکن عبادی مانند مساجد و کلیساهای باستان شناسی ، طراحان باید این عمل را انجام دهند تا به درستی دریچه های ورود و خروج هوا موجود در سیستم های نوسازی شده در بناهای باستانی را انتخاب کنند تا جریان هوا ، درجه حرارت بهتری داشته باشند.

Ref : Air Distribution in Buildings -  Book by Essam E. Khalil

Linkedin Logo